Dr. Ivan Fistonić

  • ivanfistonicRođen u Zagrebu 28. ožujka 1955. godine, gdje je završio osnovnu školu i IV gimnaziju.
  • Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao 1973., a diplomirao 1978. godine.
  • Pripravnički staž: KB “Sestre milosrdnice”, a zatim radio kao liječnik praktičar u DZ Centar, Zagreb.
  • Specijalizacija iz ženskih bolesti i porodništva 1984 – 1988. godine, KB “Sestre milosrdnice”.
  • 1988 – 1995 specijalist na Klinici za ginekologiju i porodništvo KB “Sestre milosrdnice”.
  • 1995. g. samostalna ginekološka praksa. Klinička djelatnost u KB Merkur, Klinika za ginekologiju i porodništvo
  • 2006. g. naslov “primarijus”
  • 2012. g. docent Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu.
  • 2013. g. profesor Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.

Magisterij znanosti: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1994. g. s temom “Značenje mišićno-vezivnog omjera unutar kvantitativnog modela funkcionalne prilagodbe mišića”.
Doktorat znanosti: Medicinski fakultet sveučilišta u Zagrebu 2001. g. pod naslovom “Usporedba načina života, kakvoće života i prihvaćanja hormonskog nadomjesnog liječenja: nacionalna studija žena treće životne dobi u Hrvatskoj”.

Stalni sudski vještak za ginekologiju i opstetriciju Županijskog suda u Zagrebu.

Viši znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu.

Član Hrvatskog društva ginekologa i opstetričara HLZ, Hrvatskog društva za medicinska vještačenja HLZ, Hrvatskog društva za menopauzu HLZ, International Menopause Society (IMS), European Menopause and Andropause society (EMAS) te North American Menopause Society (NAMS).

Osnivač i član upravnog odbora Hrvatskog društva za menopauzu Hrvatskog liječničkog zbora.