Botanička terapija u postmenopauzi kao dio komplementarne i alternativne medicine

AUTORI: Ivan Fistonić,* Srećko Ciglar,** Marina Fistonić,*** Ivan Škegro,*** Ana Maletić***

SAŽETAK:

Istraživanja Svjetske zdravstvene organizacije procjenjuju da 65–80% svjetske populacije koristi tradicionalnu medicinu kao osnovni oblik zdravstvene intervencije. Uporaba herbalnih pripravaka, dominantna forma liječenja u zemljama u razvoju, u značajnom je porastu i u zemljama Zapada. Zajednica praktičara konvencionalne medicine ne pridaje komplementarnoj i alternativnoj medicini (KAM) veliko značenje zbog nedostatnih i ponekad metodološki neprihvatljivih studija.

S druge strane, većina medicinara i zdravstvenih profesionalaca nije upoznata s kvalitetnim znanstvenim dokazima koji uistinu postoje. Zato je potrebno insistirati na prospektivnim, dobro dizajniranim istraživanjima koja će prikazati stupanj djelotvornosti i sigurnosti postupaka i terapija karakterističnih za KAM. Prikazan je pregled činjenica baziranih na znanstvenim istraživanjima biljaka ili biljnih ekstrakata koji se koriste u perimenopauzalnoj medicini.