AUTORI: Ivan Fistonić, Lina Štefanić, Nikola Fistonić, Duško Maletić

SAŽETAK

Studija “Inicijativa za zdravlje žene”(Woman’s Health Initiative, WHI) vodeća je tema početnih naslova većine znanstvenih osvrta koji komentiraju ili istraŽuju zdravlje Žene u peri- i post-menopauzi zadnjih desetak godina. Iako je dizajn studije u više navrata doŽivio utemeljene kritike, ipak je studija izazvala velike potrese u poimanju indikacija za primjenu hormonske suplementacije u perimenopauzi. Ipak, oni koji se bave menopauzalnom medicinom ne mogu i ne smiju znemariti dobrobiti po zdravlje koje proistječe iz nadoknade hormonskog nedostatka estrogena i progesterona. Novi izazovi u liječenju koji proistječu iz novih kombinacija, ne mogu biti zanemareni.

Novi SERM-ovi (selektivni modulatori estrogenskih receptora) koji donose nove nade u liječenju osteoporoze ili njihove kombinacije s estrogenom koje donose manje rizika za malignome treće dobi, doista osvjeŽavaju mogućnosti i smanjuju rizike. One žene koje ne žele ili ne smiju koristiti hormonsko liječenje moraju dobiti meritornu informaciju o alternativama koje su često nedovoljno istraŽene. Drugi entiteti postmenopauzalne problematike, kao što je sve prisutnija inkontinencija raznih stupnjeva i izvorišta, imaju dobru moguću preventivu u laserskom tretmanu, a način života uz zdravu mediteransku prehranu dozvoljava starenje s nižim rizicima. Istovremeno, nova saznanja pomažu boljoj procjeni reprodukcijskog potencijala.

Kompletan članak u pdf formatu