NIFTY testovi

NIFTY testovi

NOVO! U ginekološkoj ordinaciji doc. dr. sc. Fistonića možete napraviti test NIFTY – najprodavaniji i najkompletniji neinvazivan prenatalni test na hrvatskom tržištu (NIPT = „Non Invasive Prenatal Test“) koji služi za rano otkrivanje poremećaja kromosoma fetusa....